Publikacje aktualne

Wywiad z Elżbietą Sławikowską w kwartalniku „Przestrzeń Pogranicza”

Artykuły Agnieszki Zatorskiej

Zatorska A., Aksjosfera portretów Janotów Bzowskich – dyskretna neutralność oficjalnych biogramów i emocjonalność rodzinnych wspomnień, w: Na szlakach dawnej i współczesnej polszczyzny. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Danucie Bieńkowskiej, pod red. D. Kowalskiej, A. Lenartowicz-Zagrodnej, M. Pietrzak, E. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2023, s. 371-386. 

DOI:10.18778/8331-152-4.22 

Zatorska A., Między literackością a potocznościąJanina Konarska: Dwór na wulkanie. Dziennik ziemianki z przełomu epok 1895-1920, w: Nazwa – styl – tekst. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Umińskiej-Tytoń, pod red. A. Gajdy, A. Pawłowskiej-Kościelniak, R. Zarębskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2023, s. 317-333. 

DOI:10.18778/8331-130-2.21 

W Wikipedii znajduje się informacja na temat rodziny Bzowskich herbu Ostoja

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bzowscy_herbu_Ostoja

Również w Wikipedii informacja dotycząca Baltazara Bzowskiego z Bzowa

https://pl.wikipedia.org/wiki/Baltazar_Bzowski


Janusz Janota BzowskiAgnieszka Zatorska

Esej Agnieszki Zatorskiej (linia Stanisława – Pierwszego Starosty Rodowego) – kapitalne spojrzenie polonisty na nasze Łączniki – przenikliwe i interesujące. Agnieszka mi przysłała. przeczytajcie.Małgorzata Janota Bzowska – Wspomnienie o Władysławie pułkownikuJanusz Janota Bzowski – Awantura o Basię