Pamiątki

Listę będę uzupełniał w miarę otrzymywanie materiałów

 1. Janusz J.B. Kraków 2021-10-05
  1. Zdjęcia sprzed 1945 po części zeskanowane
  2. (szkic niedokończony Wodzinowskiego) Janiny Morawskiej z Bzowskich siostry Michała mojego dziadka ze strony ojca.
 2. Aleksander Jankowski Warszawa 2021-10-05
  1. Zdjęcia, listy i dokumenty zestawienie w przygotowaniu
 3. Ryszard J.B. Warszawa
  1. Łączniki
 4. Małgorzata Bzowska z Lublina
  1. List prababki
   Właśnie teraz są opracowywane rękopisy z Archiwum Janotów Bzowskich przekazane Bibliotece Jagiellońskiej przez Zdzisława Bzowskiego w 1978 r (to są dokumenty, które gromadził Józef Janota Bzowski – autor 3 pierwszych „Łączników”) Wśród tych rękopisów jest oryginał listu prababki Teofili Bzowskiej z 1764 r. sygn. Przyb. 32/78 k. 62-63 .
 5. Małgorzata Bzowska z Lublina
  1. Wywód szlachectwa Stefana Bogusława Janoty-Bzowskiego od Marty Hippmann-Bzowskiej z 23 kwietnia 1890.

List prababki

Wywód szlachectwa Stefana Bogusława

Pamiątki znajdujące się w posiadaniu Aleksandra Jankowskiego