Drzewa genealogiczne

Wspaniała praca Andrzeja J.B. z GdańskaJacek Janota Bzowski

To drzewko obrazkowe „Józefitów” bez aspiracji genealogicznych ale dość dokładne na rok 2012Janusz Janota BzowskiDrzewa rodzin spokrewnionych

Rodzina Bohusz Szyszko

Drzewo genealogiczne rodziny Jakubowskich herbu Topór.

Drzewo wykonane w 1931 przez badacza przeszłości, którego kserokopię listu dot. sporządzenia i wysłania materiałów genealogicznych dołączam do przedmiotu aukcji. Jako pierwszy występuje Wojciech brygadier wojsk francuskich zm. 1770 oraz jego rodzeństwo, m.in. Kazimierz podstoli owrócki; po nich siedem pokoleń rodu, niewiele dat i urzędów, liczne małżeństwa. Występują nazwiska: Jakubowski, Krzyński, Denhof, Dunin Wąsowicz, Popławski, Górski, Hordyński, Bzowski, Konopka, Żuk Skarszewski, Drohojowski, Dobrzelewski, Wojnarowski, Grocholski, Trembiński, Dydyński, Kotarski i in. Wymiary 62,5 x 34 cm,

Tablica genealogiczna Kłobukowskich z Kłobukowic herbu Oksza.

Jako pierwszy występuje Jakób żyjący w pierwszej połowie XVI w., następnie 11 pokoleń doprowadzonych do 1926 r. Podane daty, małżeństwa, przy niektórych osobach stanowiska i in. informacje. Występują nazwiska: Jamrógiewicz, Stanowski, Dunikowski, Żuk Skarszewski, Wyszkowski, Dulęba, Bogusz, Lisicki, Żerzyński, Różyński, Czarnecki, Kręski, Szyprowski, Przecławski, Gosławski i in. Wymiary 42 x 34 cm

Drzewo genealogiczne rodziny Potockich herbu Szreniawa z Krasnego.

Drzewo wykonane w 1931 przez badacza przeszłości, którego oryginalny list dot. sporządzenia i wysłania materiałów genealogicznych dołączam do przedmiotu aukcji. Jako pierwszy występuje Adam Potocki zm. 1590, po nim jedenaście pokoleń rodu, występują nazwiska: Potocki, Szembek, Stadnicki, Morstin, Lanckoroński, Bzowski, Żuk Skarszewski, Wyszkowski, Radomyski, Rylski, Dunikowski, Rozwadowski, Głębocki, Niewiarowski, Rostworowski, Myszkowski, Krzyszkowski, Żelechowski, Stroński, Teleśnicki i in. Wymiary 66 x 53,5 cm

Drzewo genealogiczne rodziny Żuk Skarszewskich herbu Nałęcz.

Drzewo wykonane w 1931 przez badacza przeszłości, którego kserokopię listu dot. sporządzenia i wysłania materiałów genealogicznych dołączam do przedmiotu aukcji. Jako pierwszy występuje Jan poseł z województwa bracławskiego, który w 1632 głosował przy elekcji Władysłwa IV, po nim dziewięć pokoleń rodu, podane daty i sprawowane urzędy. Występują nazwiska: Żuk Skarszewski, Szembek, Rogoyski, Kisielewski, Stański, Witwicki, Borzykowski, Wyszkowski, Wielogłowski, Strzelecjki, Madecki, Kłobukowski, Bzowski, Skólski i in. Wymiary 67 x 42 cm,

Tablica genealogiczna rodziny Dzięciołowskich, sporządzona w jęz. łacińskim,

z adnotacją: „ze starego oryginału przepisał Kazimierz Żuławski”. Jako pierwszy występuje „Joannes de Dzięciołów Ogończyk Dzięciołowski bonorum villa Stańkowa in terra Sandecensi haeres a quo”, następnie 6 pokoleń bez dat, podane jedynie małżeństwa i potomstwo. Występują nazwiska: Dydyński, Moraczewski, Miraszewski, Dobrzański, Siemiginowski, Osiemborowski, Kącki, Rogójski, Górski, Grzemski, Białecki, Żuk Skarszewski, Grodzicki, Modelski, Korbecki, Bartkowski, Lubański, Popiel, Gaberle, Grotowski, Ossocki, Radecki, Grzymkowski, Głębocki, Jurkiewicz, Wielogłoski, Kuczyński, Łobarzewski i in. Wymiary 42 x 34 cm

Niekompletny spis rodzin, z którymi Bzowscy wchodzili w związki małżeńskie zawiera następujące nazwiska:

Ankwiczowie  h.  Abdank
Borowscy  h.  Abdank
Bzowscy  Janotowie  h.  Nowina 
Bzowscy  Janotowie  h.  Ostoja
Bzowscy  Wojszykowie  h.  Ostoja 
Chwalibogowie  h.  Strzemię
Cieszkowscy  h.  Zerwikaptur 
Czapliccy  h.  Lubicz 
Czarnieccy  h.  Łodzią 
Dąbrowscy  h.  Jastrzębiec 
Dąmbscy  z  Lubrańca  h.  Godziemba 
Dembińscy  h.  Rawicz 
Dębiccy  h.  Gryf
Gawrońscy  h.  Świnka 
Gorzkowscy  h.  Trąby 
Grotowie  h.  Rawicz 
Hemplowie    h.  własny 
Janowscy  h.  Pilawa 
Jaworscy  h.  Sas 
Jordanowie  z  Zakliczyna  h.Trąby 
Kaczorowscy  h.  Jelita
Kamoccy  h.  Jelita
Kiełczewscy  h.  Pomian 
Kmitowie  h.  Szreniawa 
Kobylińscy  h.  Prus  II
Konarscy  h.  Gryf 
Kossowscy  h.  Abdank
Kozierowscy  h.  Jelita
Kwasniowscy  h.  Starykoń 
Laskowscy  h.  Grzymała 
Linowscy  h.  Pomian
Litwińscy  h.  Grzymała 
Łascy  h.  Korab
Łętowscy  h.  Ogończyk
Magnuscy  h.  Habdank 
Mokrscy  h.  Jelita
Morawscy  h.  Dąbrowa
Muśniccy  Dowbor  h.  Przyjaciel
Nielepcowie  h.  Prus  Wyleżyńscy  h.  Trzaska 
Ogonowscy  h.  Pomian 
Osieccy  h.  Ostoja
Paszkowiczowie  h.  Groty
Płoccy  h.  Topor 
Poklewscy  Koziełł  h.  własny
Potoccy  h.  Pilawa 
Romerowie  h.  Jelita  Reiscy 
Rozwadowscy  Jordan  h.  Trąby
Rudzcy  h.  Wężyk
Sadowscy  h.  Lubicz 
Stadniccy  ze  Stadnik  h.Szreniawa 
Stadniccy  ze  Żmigrodu  h.Szreniawa 
Steckiewiczowie  h.  Kościesza
Terleccy  h.  Sas
Trepkowie  Nekanda  h.  Topór
Turscy  h.  Rogala
Walewscy  Colonna  h.  Kolumna 
Węgierscy  h.  Belina 
Wężykowie  h.  Wąż
Wielogłowscy  h.  Starykoń
Wolscy  h.  Topor
Zagórowscy  h.  Strzemię 
Zawadzcy  Rogala  h.  Abdank  Odm.
Zborowscy  h.  Jastrzębiec 
(na  podstawie  herbarzy  Bonieckiego    Niesieckiego    Dunczewskiego  i  archiwum  rodzinnego).

Drzewo Kossaków